WebRTC Android Platformuna Derlenmesi

WebRTC kütüphanesini iOS platformuna derledikten sonra aynı işlemleri Android için de yapmamız gerekiyor. iOS ile benzer adımlarla Android için de derleme işlemini yapıyoruz ama tabiki ortam gerekliliklerinde bazı farklılıklar var.

Ortam Gereklilikleri

WebRTC Android derlemesi için Linux bir makineye ihtiyaç duyacaksınız. Ben ilk olarak AWS’de bir Ubuntu makine ayağa kaldırıp o makine üzerinde derlemeye çalıştım fakat makinenin özellikleri derleme işlemi için yeterli olmadı. Bunun üzerine kendi makineme Vagrant kurarak ilerledim. Daha önce Vagrant kullanmama rağmen buradaki blog yazısı ile çok basit ve sıkıntısız adımlarla ilerleyebildim. Sadece vagrant up komutunu çalıştırmadan önce Vagrantfile dosyasında aşağıdaki gibi değişiklik yaptım.

config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
     vb.memory = 4096
end

Makinenin Ubuntu versiyonu :

$ lsb_release -a
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 12.04 LTS
Release:	12.04
Codename:	precise

Ve tabiki hemen sonrasında makineye Git kurmamız gerekiyor :

$ apt-get install git
// Git kurulumundan sonra 
$ git --version
git version 1.7.9.5

Böylelikle geliştirme ortamımız derleme için hazır hale geldi.

WebRTC kodunu alma

Burdan sonraki adımlar iOS derleme işlemleriyle çok benzer şekilde ilerliyor. Yine öncesinde depot_tools script paketini indiriyoruz.

$ git clone https://chromium.googlesource.com/chromium/tools/depot_tools.git

Ardından PATH değişkenimizi tanımlıyoruz :

$ export PATH=`pwd`/depot_tools:"$PATH"

PATH değişkenimi yazdırdığımda şu şekilde bir sonuç elde ediyorum.

/home/vagrant/webrtc/depot_tools:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/opt/vagrant_ruby/bin

Target işletim sistemini Android olarak belirtip, sonrasında fetch ve sync komutlarını sırayla çalıştırıyoruz

$ export GYP_DEFINES="OS=android"

$ fetch --nohooks webrtc_android
$ gclient sync

gclient sync komutunun işlemleri yaklaşık 6 saat sonra tamamlandı ve yaklaşık 22 GB’lık kod indirildi. Ardından adb vethird_party/android_tools altındaki android toollarını PATH’e eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

$ . build/android/envsetup.sh

Kodun Derlenmesi

Kodu lokalinize aldıktan sonra yine GYP değişkenlerini tanımlamanız ve ardından da gclient runhooks komutunu çalıştırmamız gerekiyor. gclient runhooks komutundan sonra src klasörü içerisinde tanımladığınız output_dir klasörü oluşacaktır.

//GYP değişkenlerinin tanımlanması
$ export GYP_DEFINES="OS=android $GYP_DEFINES"
$ export GYP_GENERATOR_FLAGS="$GYP_GENERATOR_FLAGS output_dir=out_android"

// .ninja dosyalarının yaratılması için runhooks komutunu çalıştırıyoruz.
$ gclient runhooks

Ortam değişkenlerimizin tanımlanmasından sonra kodu build etme aşamasına geliyoruz. src klasörünün içinde olduğumuzdan emin olduktan sonra build komutunu koşabiliriz. Burdaki GYP_GENERATOR_FLAGS değişkeninde output_dir olarak tanımladığınız değerden ve istediğiniz build modunun (Debug-Release) doğruluğundan emin olmanız gerekiyor.

// AppRTCDemo debug modunda build etme 
ninja -C out_android/Debug AppRTCDemo
//Build edilen AppRTCDemo çalıştırma
adb install -r out_android/Debug/apks/AppRTCDemo.apk

Ve böylelikle elinizde Android için derlemiş olduğunuz webrtc kütüphanesi ve örnek uygulama AppRTCDemo var.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Footer