Bir Bilim Adamının Romanı / Oğuz Atay

“Benimsediğim temel bir doğa yasasına göre , doğadaki bireyler karşılıklı etkileşmelerinde kendi iç örgütlenmelerini korumak yönünde güçlü bir direniş içindedirler.

Bu arada insanlar da bu direniş öğesi ile mutluluklarını sınırsızlık, ölümsüzlük duygularında ararlar.Maddesel anlamda ölümsüz olabileceklerine kendilerini inandıramadıkları için de kimileri çocuklarına kendilerinin devamı gözü ile bakmak , kimileri de topluma bırakacaklarını umdukları anılarla bir ölümsüzlük ve mutluluk duygusuna bir bakıma erişebilirler.Gerek Mustafa İnanın , gerekse Cavit Erginsoy’un yaşamları sırasında bu ikinci tür mutluluklara erişebildiklerini sanıyorum. Diğer taraftan toplumlarda gerek maddesel gerekse yukarıda sözünü ettiğim anlamdaki mutlulukların yaygınlaşmasında , bırakacakları _anılar umudu ile mutlu olabilen bilim adamlarının_ temel katkıları aşikardır kanısındayım. Buna göre böyle kişilerin iç mücadelelerinin yayınlanması o umutların boşa çıkmayacağını göstermek ve bir sonraki nesillere o iç mücadelenin neler olabileceklerine örnek vermek bakımından çok yararlı olabileceği görüşündeyim . Köşe dönme hissinin çok yaygın olduğu bu günlerde daha da ısrarla aynı görüşteyim .”

Cahit Arf (Bir Bilim Adamının Romanı Önsözü)

Bir Bilim Adamının Romanı ‘nın neden okunması gerektiğine çok güzel bir cevap sanırım.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Footer